Spelen

spelen geschikt voor groot en klein.

Beschrijving Prijs
sumo

Sumo pakken volwassenen

Sumoworstelen is hilarisch om te doen! Het spel wordt gespeeld door twee volwassenen die in een groot pak elkaar tegen de mat proberen te krijgen. De sumopakken zijn zo gemaakt dat de volwassenen makkelijk kunnen wisselen van pak. Krijg jij jouw tegenstander als eerste tegen de mat? Dit spel staat binnen de 5 minuten opgesteld. Bijvoorbeeld tijdens een sportactiviteit of ander evenement. De sumopakken worden geleverd met een valmat die oprolbaar is, een transportzak en hoofdbeschermers.
 • 85€ / dag geleverd en opgehaald
 • 130€ / per 2 dagen
Bestel
sumo

Sumo pakken kinderen vanaf 12j.

De spelregels zijn dezelfde als voor volwassenen. Deze pakken zijn enkel geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar!
 • 85€ / dag geleverd en opgehaald
 • 130€ / per 2 dagen
Bestel

Volksspelen

Volksspelen geschikt vanaf 5 jaar. Alle 9 voor 25€ / dag bij afhalen.

Beschrijving Prijs

Hazengolf

probeer het balletje zover mogelijk te slaan. Je hebt 3 beurten, iedere beurt begin je weer vooraan. De verste slag is het aantal punten dat je krijgt.
 • 8€ / dag bij afhalen
Bestel

Zigzagsjoelbak

Sjoelen met alle stenen. Tel alle punten bij elkaar op van alle stenen die in de vakjes zijn gekomen.
 • 8€ / dag bij afhalen
Bestel

Spiegelschrijven

Volg gedurende 2 minuten met een viltstift het doolhof zonder de lijntjes te raken. Zodra je een lijntje raakt, moet je opnieuw beginnen.
 • 8€ / dag bij afhalen
Bestel

Ringwerpspel

Verzamel met de ringen zoveel mogelijk punten.
 • 8€ / dag bij afhalen
Bestel

Trekbiljart

Beide stokken naar buiten op en neer bewegen om de biljartbal zover mogelijk naar je toe te krijgen. Puntentelling vak waarin de bal valt is het aantal punten wat je krijgt.
 • 8€ / dag bij afhalen
Bestel

Kegelspel

Elke deelnemer krijgt 3 beurten om zoveel mogelijk kegels om te gooien. Het rode vlakje is 10 punten.
 • 8€ / dag bij afhalen
Bestel

Boter kaas en eieren

Iedere speler krijgt 5 pionnen van dezelfde kleur, rood of blauw. Zet de pionnen in de vakjes naast het speelveld. Gooi dan om de beurt de kleurendobbelsteen: Blauwe vak: zet een eigen pion ergens in het veld Oranje vak: verplaats een eigen pion Roze vak: pak een pion van uw tegenstander en plaats deze in zijn/ haar vak naast het speelveld. Probeer om horizontaal, verticaal of diagonaal 3 pionnen op een rij te krijgen. Degene die als eerste drie op een rij heeft behaald is de winnaar.
 • 8€ / dag bij afhalen
Bestel

Blikgooien

Met 3 ballen zoveel mogelijk blikken omgooien.
 • 8€ / dag bij afhalen
Bestel

Muntenspel

Elke deelnemer krijgt 10 munten. Met deze munten probeert u zoveel mogelijk punten te gooien op de randjes. De afstand waarvan gegooid wordt is afhankelijk van de leeftijd.
 • 8€ / dag bij afhalen
Bestel

Voorwaarden

1. Aansprakelijkheid Art. 1 Schade veroorzaakt ten gevolge van verkeerd gebruik, wordt verrekend aan de huurder. Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor alle schade van welke aard ook, vastgesteld na de huurperiode. Bij vaststelling van schade bij afhaling moet deze betaald worden door de huurder of zijn verzekering zonder vrijstelling en voor het volledige bedrag.

 1. Art. 2 Indien het springkasteel gestolen wordt onder verantwoordelijkheid van de huurder dien de volledige aankoopsom + BTW betaald te worden binnen de 10 werkdagen na vaststelling. Bij diefstal wordt steeds een aangifte gedaan bij de politie. De huurder dient de verhuurder hiervan steeds schriftelijk in kennis te brengen.
 2. Art. 3 De huurder is steeds verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en alle verantwoordelijkheid betreffende de veiligheid en het correct gebruik van de gehuurde goederen liggen volledig bij de huurder gedurende de volledige huurperiode. Als er na de huurperiode blijkt dat er ontbrekende stukken, beschadigingen of kapotte stukken zijn aan het gehuurde materiaal, zal de huurder deze vergoeden tegen nieuwprijs. Alle schade wordt, indien nodig, hersteld door de fabrikant van het gehuurde materiaal.
 3. Art. 4 Alle gebruikskosten met betrekking tot het gehuurde materiaal zijn ten laste van de huurder. Art. 5 De verhuurder kan en is nooit aansprakelijk voor ongevallen en/of beschadigingen aan derden. Dit geldt ook voor de op- en afbouw, aan het grasperk of de ondergrond van welke aard ook. De verhuurder-eigenaar kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen,van welke aard ook!De verzekering is steeds ten laste van de huurder.
 4. Art. 6 Bij overmacht kan de verhuurder het contract beëindigen zonder kosten. De verhuurder kan, indien nodig, de gehuurde goederen vervangen door gelijkaardige, zonder dat daarvoor een vergoeding van welke aard voor kan geëist worden.
 5. Art. 7 De verhuurder behoudt zich het recht om bij slecht weer de verhuring niet te laten doorgaan.
 6. Art. 8 Door ondertekening van het contract geeft de huurder te kennen dat hij voornoemde afspraken en voorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd en dat hij deze strikt zal opvolgen.
 7. Art. 9 De waarborg voor het gehuurde materiaal bedraagt 50 euro en dient vooraf betaald te worden. Deze wordt terug betaald na controle bij ophaling van het springkasteel en bij vermoedens van verkeerd gebruik of schade, binnen de week nadat vastgesteld is dat er geen schade is het gehuurde goed.
 8. Art. 10 De huurwaarborg wordt niet terug betaald in de volgende gevallen: - Bij zichtbare scheuren van het springkasteel. - Bij zichtbare schade aan de blaasinstallatie. - Bij schade, andere dan normale slijtage door abnormaal gebruik. - Wanneer het springkasteel door waterinsijpeling is beschadigd. - Bij laattijdige inlevering.
 9. Art. 11 De huur van het springkasteel dient steeds op voorhand en contant betaald te worden, ten laatste op de dag van de levering en voor het springkasteel wordt opgezet. De huurprijs van het springkasteel bedraagt ....... euro per dag Art. 12 Het springkasteel zal onder geen beding worden verder verhuurd. Het zal ook onder geen beding gebruik worden voor geldelijke uitbating door de huurder.
 10. Art. 13 Het springkasteel zal voor dat het donker is opgehaald worden. Bij overnachting van het springkasteel, dient de motor alsook de blazer na gebruik te worden ontkoppeld en veilig opgeborgen.
 11. Art. 14 In geval van overmacht van welke aard ook, die belet dat het nakomen van de bestelling zoals ingevuld op de bestelbon kan doorgaan, zal er geen enkele schadevergoeding van welke aard dan ook, aan de verhuurder aangerekend kunnen worden.